Inspiratie

Naar J.S. Bachs mening had muziek twee wezenlijke doelen: muziek behoort te zijn “tot Gods eer en tot ontspanning van het gemoed”. Deze uitspraak inspireert mij dagelijks wanneer ik bezig ben met muziek. Het is de basis van mijn ambacht, hobby, werk & passie. Graag deel ik mijn gedachten in woorden en muziek tijdens inspiratielessen op scholen en bijeenkomsten in kerken.

“Jan Willem is een veel meer dan een technische pianist. Ik ken hem als iemand die speelt vanuit Gods hart en verbonden is met Gods Geest. Tijdens inspiratielessen op de HQ school waren en worden studenten geraakt door echtheid, openheid en pianospel wat doorgeeft wat God te vertellen heeft. Elke les/avond met Jan Willem is daardoor ook weer anders en raakt keer op keer niet alleen de zintuigen, maar vooral de ziel. Het brengt daar herstel, hoop, rust en onvoorwaardelijke liefde vanuit God.
Daarnaast heb ik Jan Willem ook uitgenodigd voor worship avonden in onze gemeente. Niet te veel zingen, maar zitten en luisteren gericht op Gods Geest. Ontzettend krachtig!”

Jefta Alberts – directeur HQ school en oudste in de Evangelie Gemeente Zeist